Wettelijke bepalingen

Deze website is eigendom van de groep Pollet, vertegenwoordigd door moedermaatschappij Ets Pollet SA rue de la Grande Couture 20 in 7501 Doornik Orcq, België, ondernemingsnummer 0418.402.966, alsook door dochteronderneming Pollet SA, rue de la Liberté 130 in 59000 Lille, Frankrijk, ondernemingsnummer FR463.482.855.60.

De informatie op deze site dient enkel voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie wordt verondersteld accuraat te zijn op het moment van online publicatie, al kan ze onjuist of verouderd worden. Gebruik van deze informatie gebeurt dus op eigen risico. We bieden geen enkele garantie over de volledigheid van de informatie op deze site.

De groep Pollet, zoals hierboven beschreven, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van sites waarnaar verwezen wordt via hyperlinks en waarover we geen enkele controle hebben. De groep Pollet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van sites of in domeinnamen op haar site.

De vertaling, de aanpassing, de wijziging, de verspreiding van (een deel van) deze site, ongeacht in welke vorm, vereist voorafgaandelijk goedkeuring door de groep Pollet en eventueel door derden, houders van rechten. De aanmaak van links naar deze site moet gemeld worden bij de beheerder van deze site (info@pollet.eu).